สื่อการสอน, e-learning
e learning e books สื่อการสอน
 
สื่อการสอน, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้, e-learning, elearning, e-books, ebooks
สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก, สื่อการสอนสำหรับเด็ก, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้, e-learning, elearning, e-books, ebooks
สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก, สื่อการสอนสำหรับเด็ก, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้, e-learning, elearning, e-books, ebooks
สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก, สื่อการสอนสำหรับเด็ก, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้, e-learning, elearning, e-books, ebooks
สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก, สื่อการสอนสำหรับเด็ก, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้, e-learning, elearning, e-books, ebooks
สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก, สื่อการสอนสำหรับเด็ก, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้, e-learning, elearning, e-books, ebooks
สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก, สื่อการสอนสำหรับเด็ก, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้, e-learning, elearning, e-books, ebooks
ระดับชั้นอนุบาล
สื่อการสอน, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้, e-learning, elearning, e-books, ebooks
 
ระดับชั้นประถมศึกษา
สื่อการสอน, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้, e-learning, elearning, e-books, ebooks
 
ระดับชั้นมัธยมต้น
สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก, สื่อการสอนสำหรับเด็ก, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้, e-learning, elearning, e-books, ebooks
 
ระดับชั้นมัธยมปลาย
สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก, สื่อการสอนสำหรับเด็ก, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้, e-learning, elearning, e-books, ebooks
 
กลุ่มประชาคมอาเซียน
สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก, สื่อการสอนสำหรับเด็ก, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้, e-learning, elearning, e-books, ebooks
 
สาระวิชาคอมพิวเตอร์
สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก, สื่อการสอนสำหรับเด็ก, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้, e-learning, elearning, e-books, ebooks
 
E-books
สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก, สื่อการสอนสำหรับเด็ก, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้, e-learning, elearning, e-books, ebooks
 
นิทาน (แอนนิเมชั่น)
สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก, สื่อการสอนสำหรับเด็ก, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้, e-learning, elearning, e-books, ebooks
 
 
สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก, สื่อการสอนสำหรับเด็ก, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้, e-learning, elearning, e-books, ebooks
สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก, สื่อการสอนสำหรับเด็ก, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้, e-learning, elearning, e-books, ebooks
สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก, สื่อการสอนสำหรับเด็ก, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้, e-learning, elearning, e-books, ebooks
สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก, สื่อการสอนสำหรับเด็ก, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้, e-learning, elearning, e-books, ebooks
สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก, สื่อการสอนสำหรับเด็ก, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้, e-learning, elearning, e-books, ebooks
สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก, สื่อการสอนสำหรับเด็ก, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้, e-learning, elearning, e-books, ebooks
 
คำศำคัญในการค้นหา
ศูนย์จำหน่าย สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์, E-learning, E-books, สื่อการเรียนระดับชั้น อนุบาล, สื่อการเรียนระดับชั้นประถม, ป.1 - ป.6, สื่อการเรียนระดับชั้นมัธยม, มัธยมต้น , ระดับชั้น ม.1 - ม.3, สื่อการสอนระดับชั้นมัธยมปลาย, ระดับชั้น ม. 4 - ม.6 สื่อการสอนภาษาอังกฤษ
สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก, สื่อการสอนสำหรับเด็ก, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, สื่อการสอน, สื่อการเรียนรู้, e-learning, elearning, e-books, ebooks
 
 
สื่อการสอน e learning e book สื่อทักษะ สื่อนิทาน
 
พลัส - เอ็ดดูกา : PLUS-EDUCA.NET

ศูนย์จำหน่าย สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์, E-learning, E-books, สื่อการเรียนการสอนตามหลักศูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกระดับชั้น เช่น ระดับชั้น อนุบาล, สื่อการเรียนระดับชั้นประถม, ป.1 - ป.6, สื่อการเรียนระดับชั้นมัธยม, มัธยมต้น , ระดับชั้น ม.1 - ม.3, สื่อการสอนระดับชั้นมัธยมปลาย, ระดับชั้น ม. 4 - ม.6 สามารถเลือกได้ตามรายวิชาของทุกระดับชั้น หรือเลือกทุกวิชาตามระดับชั้น มีสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมอื่นๆอีกมากมาย เช่น นิทาน (แอนนิเมชั่น), เกมส์เศรษฐี, แบบทดสอบบทเรียน, E-Learning ในรูปแบบแอนนิเมชั่น ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงประกอบ ทำให้การเรียนเป็นเรื่องสนุกสนาน พร้อมได้สาระความรู้มากขึ้น

สื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning ebooks

กระดานอัจฉริยะ, interactive board

>>สินค้าแนะนำ อื่นๆ<<
- จำหน่ายกระดานอัจฉริยะ Interactive Board ราคาถูก!!! ใช้สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ เหมาะสำหรับใช้กับ E-Learning ได้ดี ทำให้การเรียนเป็นเรื่องสนุก และมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
- มีโปรเจคเตอร์ Projector รุ่นต่างๆ และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ Visualizer ราคาถูก!!!...

.......
สำหรับสถาบันการศึกษา ราคาพิเศษ!!!!!.....ติดต่อเรา โทร 02-152-9579, 086-8999209, 088-5530277 หรือส่งอิเมล์มาที่ info@plus-educa.net

 
สื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6
สื่อการสอน อนุบาล, e learning อนุบาล สื่อการสอนระดับประถมศึกษา,  e-learning
สื่อการเรียนรู้ สื่อการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อการสอน e-learning elearning e-books ebooks สื่อการเรียนรู้ สื่อการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อการสอน e-learning elearning e-books ebooks
   
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6
สื่อการสอน ระดับ ม.ต้น สื่อการสอนระดับชั้นม.ปลาย, e-learning, e-books
สื่อการเรียนรู้ สื่อการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อการสอน e-learning elearning e-books ebooks สื่อการเรียนรู้ สื่อการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อการสอน e-learning elearning e-books ebooks
   
วิชาศึกษากลุ่มอาเซียน กลุ่มสาระวิชาคอมพิวเตอร์
สื่อการเรียนรู้, สื่อการสอน, สื่ออิเล็คทรอนิกส์ สื่อการสอน, E-learning, E-book, สื่อการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ สื่อการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อการสอน e-learning elearning e-books ebooks สื่อการเรียนรู้ สื่อการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อการสอน e-learning elearning e-books ebooks
   
e-Books นิทาน (แอนนิเมชั่น)
e-books, elerning, สื่อการสอนอิเล็คทรอนิกส์ นิทาน สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้ สื่อการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อการสอน e-learning elearning e-books ebooks สื่อการเรียนรู้ สื่อการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อการสอน e-learning elearning e-books ebooks
 
 
เลือกซื้อสินค้า ตามรายการด้านล่าง
 
เลือกตามชั้นเรียน.....
ระดับอนุบาล
สื่อการเรียนมาตรฐานและตัวชี้วัด + คลังข้อสอบและเกมเศรษฐี + E-Book ระดับชั้นอนุบาล (4,900.-)
ระดับประถมศึกษา
สื่อการเรียนมาตรฐานและตัวชี้วัด + คลังข้อสอบและเกมเศรษฐี + E-Book ระดับชั้นป.1 (4,900.-)
สื่อการเรียนมาตรฐานและตัวชี้วัด + คลังข้อสอบและเกมเศรษฐี + E-Book ระดับชั้นป.2 (4,900.-)
สื่อการเรียนมาตรฐานและตัวชี้วัด + คลังข้อสอบและเกมเศรษฐี + E-Book ระดับชั้นป.3 (4,900.-)
สื่อการเรียนมาตรฐานและตัวชี้วัด + คลังข้อสอบและเกมเศรษฐี + E-Book ระดับชั้นป.4 (4,900.-)
สื่อการเรียนมาตรฐานและตัวชี้วัด + คลังข้อสอบและเกมเศรษฐี + E-Book ระดับชั้นป.5 (4,900.-)
สื่อการเรียนมาตรฐานและตัวชี้วัด + คลังข้อสอบและเกมเศรษฐี + E-Book ระดับชั้นป.6 (4,900.-)
ระดับมัธยมศึกษา
สื่อการเรียนมาตรฐานและตัวชี้วัด + คลังข้อสอบและเกมเศรษฐี + E-Book ระดับชั้นม.1 (4,900.-)
สื่อการเรียนมาตรฐานและตัวชี้วัด + คลังข้อสอบและเกมเศรษฐี + E-Book ระดับชั้นม.2 (4,900.-)
สื่อการเรียนมาตรฐานและตัวชี้วัด + คลังข้อสอบและเกมเศรษฐี + E-Book ระดับชั้นม.3 (4,900.-)
สื่อการเรียนมาตรฐานและตัวชี้วัด + คลังข้อสอบและเกมเศรษฐี + E-Book ระดับชั้นม.4 (4,900.-)
สื่อการเรียนมาตรฐานและตัวชี้วัด + คลังข้อสอบและเกมเศรษฐี + E-Book ระดับชั้นม.5 (4,900.-)
สื่อการเรียนมาตรฐานและตัวชี้วัด + คลังข้อสอบและเกมเศรษฐี + E-Book ระดับชั้นม.6 (4,900.-)
 
เลือกตามกลุ่มสาระวิชา (รายวิชา).....
วิชาเดียวต่อ 1 ชั้น
สื่อการเรียนมาตรฐานและตัวชี้วัด + คลังข้อสอบและเกมเศรษฐี + E-Book รายวิชา (1,900.-)

กลุ่มวิชาภาษาไทย
สื่อการเรียนมาตรฐานและตัวชี้วัด + คลังข้อสอบและเกมเศรษฐี + E-Book ป.1 - ม.6 (4,900.-)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
สื่อการเรียนมาตรฐานและตัวชี้วัด + คลังข้อสอบและเกมเศรษฐี + E-Book ป.1 - ม.6 (4,900.-)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
สื่อการเรียนมาตรฐานและตัวชี้วัด + คลังข้อสอบและเกมเศรษฐี + E-Book ป.1 - ม.6 (4,900.-)
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
สื่อการเรียนมาตรฐานและตัวชี้วัด + คลังข้อสอบและเกมเศรษฐี + E-Book ป.1 - ม.6 (4,900.-)
กลุ่มวิชาสุขศึกษา
สื่อการเรียนมาตรฐานและตัวชี้วัด + คลังข้อสอบและเกมเศรษฐี + E-Book ป.1 - ม.6 (4,900.-)
กลุ่มวิชาศิลป์
สื่อการเรียนมาตรฐานและตัวชี้วัด + คลังข้อสอบและเกมเศรษฐี + E-Book ป.1 - ม.6 (4,900.-)
กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ
สื่อการเรียนมาตรฐานและตัวชี้วัด + คลังข้อสอบและเกมเศรษฐี + E-Book ป.1 - ม.6 (4,900.-)
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
สื่อการเรียนมาตรฐานและตัวชี้วัด + คลังข้อสอบและเกมเศรษฐี + E-Book ป.1 - ม.6 (4,900.-)
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
สื่อการเรียนมาตรฐานและตัวชี้วัด + คลังข้อสอบและเกมเศรษฐี + E-Book ป.1 - ม.6 (4,900.-)
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สื่อการเรียนรู้ ภาษาไทย elearning ภาษาไทย เรียนรู้อะไรในภาษาไทย
ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง
• การอ่าน การอ่านออกเสียงคำ ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว คำประพันธ์ชนิดต่างๆ การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพื่อนำไป ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
• การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยคำและรูปแบบต่างๆ ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์
• การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก พูดลำดับเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ
• หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
• วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล แนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และทำความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ สื่อการสอน สื่อการเรียน elearning เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ตามศักยภาพ โดยกำหนดสาระหลักที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนทุกคนดังนี้
• จำนวนและการดำเนินการ: ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจำนวน ระบบจำนวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจำนวนจริง การดำเนินการของจำนวน อัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวน และการใช้จำนวนในชีวิตจริง
• การวัด: ความยาว ระยะทาง น้ำหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด และการนำความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
• เรขาคณิต: รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ การนึกภาพ แบบจำลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation)ในเรื่องการเลื่อนขนาน (translation) การสะท้อน (reflection) และการหมุน (rotation)
• พีชคณิต: แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซตและการดำเนินการของเซต การให้เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต
• การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น: การกำหนดประเด็น การเขียนข้อคำถาม การกำหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การนำเสนอข้อมูล ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล การสำรวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน
• ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ สื่อการเรียนรู้ e learning ebooks เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยได้กำหนดสาระสำคัญไว้ดังนี้
• สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต สิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการดำรงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การทำงานของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และเทคโนโลยีชีวภาพ
• ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก ปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
• สารและสมบัติของสาร สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค การเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมี และการแยกสาร
• แรงและการเคลื่อนที่ ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์ การออกแรงกระทำต่อวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนต์การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
• พลังงาน พลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณ์ของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงานการอนุรักษ์พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
• กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากรทางธรณี สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ำ อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ
• ดาราศาสตร์และอวกาศ วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ์และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศ
• ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สื่อการสอนภาษาอังกฤษ e-learning Englis ebooks เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้
• ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ นำเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม
• ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม
• ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และ
เปิดโลกทัศน์ของตน
• ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ
ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
 
สื่อการสอน, e-learning
 
 
Link E-books ที่น่าสนใจ
++++ ฟรีดาวน์โหลด E-Books คลิ๊กเลย | Link Free E-Books +++
+++ คลังหนังสือ e-Books +++ www.ebooks.in.th +++
+++ คลังหนังสือฟรี e-Books ต่างประเทศ ... www.free-ebooks.net +++
สื่อการสอน, e-learning
รูปภาพ : GALLERY
e learning ebook สื่อการสอน สื่อการสอน e learning e books ebook e learning สื่อการสอน e learning ebooks e book สื่อการสอน
สื่อการสอน, e-learning
IDEA PLUS TECHNOLOGY GROUP
 
กระดานอัจฉริยะ interactive whiteboard สื่อการสอน e learning e books
 
IQBoard กระดานอัจฉริยะ video conference
 

ค้นหา: จาก Google

 

IDEA PLUS TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัท ไอเดีย พลัส เทคโนโลยี จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 3034070742

97/3 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Tel: 02-152-9579-80 Fax: 02-152-9580 Email. info@plus-educa.net

แจ้งการใช้งานเว็บ โทร 02-152-9579 E-mail: info@plus-educa.net

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 บริษัท ไอเดีย พลัส เทคโนโลยี จำกัด